Paroles de la chanson de Idir

"SSENDU"


 

Ssendu ! Ssendu !
Efk-aγ-d udi d amellal !
Ssendu ! Ssendu
Akken a nečar abuqqal.
Ndu, ndu, ay iγi !

Efk-d tawaract n wudi
Akken i tt-nettmenni!
Taxsayt i h’azen ifassen,
D kem ay s
ɛiγ d lbad’na ;
Ulamma laz’ ittwassen
D lh’if izzuzen-it ccna.
Nuz’a-d γurem a nessendu,
taxsayt-iw te
γra i lhu.
I
γi ad indu ifru
S lfed’l-ik a baba-i
nu !
A taxsayt meqqar kemmi
Teslid’ i wul mi icehheq,
Ṣṣber yu
γal d tannumi,
Z’z’ay wawal i lment’eq.
Taxsayt-iw tettebruqul
Ad a
γ-tefk udi mellul
Akkenni i ib
γa wul.
A taxsayt, berka tura!
Nuz’a-d
γurem ad nesmerkel.
Taxsayt, berka tura!
La ttwali
γ qrib d azal
Γurem i d-rriγ tuttra,
B
γiγ-kem ad terred’ azal;
Ssendu
γ s ufus n lqis,
Udi yufrar ish’erqis.
kkse
γ-d a
ɛber d nnefs’-is
I tem
γart d warraw-is.