Paroles de la chanson de Idir

"MEMMI"


 

A tit’-iw zuzzer lehna fellas!
Ad im
γur ad icbu tanda-s;
Ad tt-ih’erz ad tt-is’un
Ad tt-ih’ud ad tt-ih’un
Ad yili ger watmas!
Γas ma nerr-ak lemleh’ s uyeffus,
Taftilt-ik, a mmi, lebda, ur tettnus,
Tazmart-ik d afus-ik
Ara i k-issiwd’en
γer lebγi-k!

Memmi, a memmi!
D lfe
d’d’a ireqqen,
Tad’s’a
γef yimi
D dheb
γef allen!

Γas ma nerr-ak lemleh’
S uz’elmad’
Yir tit’ ad truh’ akkin
S agwemmad’.
Lemleḥ tet’t’erd’eq,
Yir ti’ t
γerreq,
Γerreb neγ cerreq!
Memmi d sser n dunnit,
Memmi ad immeslay s teqbaylit:
Ad tt
-icnu, ad tt-icd’eh’,
Ad tt-yaru, ad tt-icbeh’.

At aya mmi !
Simmal ittnerni;
Ad yuγal seg wid
Ikkaten uzzal,
Ad t-h’emlen medden,
Ad yili d argaz n wawal!
Ay aggur!
S tafat-ik ara isbur;
Ay itri!
Mel-as abrid ilhan
A t-yawi!

Memmi d sser n dunnit,
Memmi ad immeslay s teqbaylit
Ad tt-icnu, ad tt-icd’eh’,
Ad tt-yaru ad tt-icbeh’.

Memmi a memmi!
A leh’rir deg ifassen!
Tad’s’a
γef yimi,
D dheb
γef allen!
Memmi a memmi!
Lewqama deg ifassen
Tad’s’a
γef yimi
D dheb
γef allen!